Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Strategisch beleid

Homepage Strategisch beleid

De visie van CVO bestaat uit vijf pijlers. Deze vijf pijlers omschrijven de kernwaardenvan CVO en wat we als onderwijsorganisatie met ons onderwijs willen bereiken. Elke scholengroep van CVO vertaalt deze vijf pijlers naar doelen en resultaten per school. Doelen die passen bij de context en ontwikkelingsfase van de school. Zo is er gezamenlijke richting en tegelijk ruimte voor de diversiteit aan scholen die we binnen CVO hebben. De vijf pijlers worden hieronder gepresenteerd.

Pijler 1: Goed onderwijs voor het leven

“Wij zijn trots op iedere leerling die met de juiste kwalificatie uitstroomt als gevolg van ons gedegen onderwijs. Ons onderwijs biedt daarbij méér dan cognitieve kennis en vaardigheden: socialisatie en persoonsvorming zijn net zozeer speerpunten van onze begeleiding richting het leven tijdens en na de school. Natuurlijk leiden wij op voor een diploma en dat doen wij professioneel. Wij streven de hoogste kwaliteit na. Ook bereiden wij onze leerlingen voor op een betekenisvolle rol in de samenleving, als zelfstandige individuen in een waarde(n)vol netwerk. Wij stimuleren onze leerlingen om steeds meer de regie te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsprocessen en hun plaats in het geheel te vinden. Dat biedt hun de ideale springplank naar de maatschappij.”

Pijler 2: Vernieuwend onderwijs, bij de tijd

“De wereld verandert en wij veranderen ook. Ontwikkelingen in technologie, wetenschap en communicatie volgen elkaar razendsnel op. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij zijn op de hoogte van nieuwe kennis, onderzoeken en ontwikkelingen. Wij weten welke vaardigheden tegenwoordig en straks nodig zijn. Dit alles passen wij toe in het onderwijs. Wij tonen lef, leiderschap en ondernemerschap in het innoveren van ons onderwijs. Dit leidt op een aantal plaatsen tot baanbrekende vernieuwingen. Daarmee spelen wij actief en enthousiast in op de veranderingen, waardoor ons onderwijsaanbod qua vorm en inhoud bij de tijd is. Wij doen recht aan individuele verschillen tussen leerlingen door meer maatwerk in onderwijs en niveau. Tot slot verbinden wij ons onderwijs sterk met de maatschappelijke realiteit. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op een veranderende rol in een veranderende samenleving.”

Pijler 3: Inclusieve identiteit: ontmoeting

“Ons onderwijs draagt bij aan de sociale en persoonlijke vorming van jonge mensen. Waar onze waarden hun wortels hebben in de christelijke traditie, zijn zij in hun uitwerking inclusief: bij ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. De ontmoeting is de basis, dat voel je als je binnenkomt. Dit sluit aan bij de sociale, culturele en etnische diversiteit die Rotterdam en omgeving kenmerkt. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs de ontmoeting over de grenzen van die verschillende achtergronden heen. De waarden die ons in die ontmoeting verbinden, daar leven wij voor en dat geven wij door. Inclusief waardevolle verhalen, rituelen en vieringen, zodat onze leerlingen zich nu en straks een onderdeel van die inclusieve wereld weten. Waarin ze zich actief manifesteren, respectvol rekening houdend met de ander en verantwoordelijkheid nemend voor de wereld van nu en van de toekomst.”

Pijler 4: Professioneel en lerend

“Wij geven niet alleen les, maar zijn zelf ook een lerende organisatie. Leraren,ondersteunend personeel, stafmedewerkers: wij zijn professionals die zichzelf continu verbeteren. Door de krachten slim te bundelen, halen wij meerwaarde uit de centrale én lokale ondersteuning. Wij werken samen, waar je ook werkt. Dit alles maakt dat wij vol vertrouwen kunnen staan voor ons onderwijs. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief. Verantwoorden doen wij eenduidig en transparant. Gezamenlijke vraagstukken pakken wij gezamenlijk op. Wij waarderen verschillen: dit maakt onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn autonomie en professionaliteit met elkaar in balans.”

Pijler 5: Met plezier samen sterk

“Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Vanuit passie, plezier en professionaliteit streven wij er elke dag naar om onze leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk onderwijs te bieden. Leerlingen en hun ouders weten ons enthousiasme te waarderen en onze school staat bekend als een fijne plek om te werken.

Geen wonder, want iedereen draagt bij vanuit zijn eigen unieke kennis, ervaringen en ideeën. Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking onderling en met anderen in ons netwerk. Uitdagingen en ‘good practices’ delen we met elkaar. Successen vieren we met elkaar.”

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies