Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Ontwikkeling kerncijfers

Homepage Ontwikkeling kerncijfers

De kerncijfers van CVO laten een goede ontwikkeling zien. Leerlingaantallen stijgen en het aantal geslaagden is stabiel hoog. Met bijna 2.500 bevlogen collega’s verzorgen we goed onderwijs voor het leven. Onze financiële ratio’s zijn op orde waarmee we blijven investeren in de verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voor nu en in de toekomst.

*De leerlingen van Accent Praktijkonderwijs ontvangen een diploma. Het diploma is nog niet door DUO in de officiële cijfers opgenomen. Door de ontvlechting van het Zuider Gymnasium uit Portus scholengroep zijn er over 2022 voor het eerst aparte DUO-cijfers geslaagden voor beide organisatieonderdelen beschikbaar. De cijfers van Portus scholengroep van vóór 2022 zijn incl. het Zuider Gymnasium. De cijfers van het Zuider Gymnasium van vóór 2022 zijn voor deze tabel extracomptabel ingevoegd.

¹ GEM VO 2023

** Liquiditeit betreft de current ratio: vlottende activa/ vlottende passiva

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies