Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Algemene directie CVO, SSO en de scholen

Homepage Algemene directie CVO, SSO en de scholen

Raad van bestuur

CVO kent een tweehoofdige raad van bestuur. De heer drs. ir. M.A. Mittelmeijer is vanaf 1 maart 2021 aangetreden als voorzitter van de raad van bestuur.

Samen met de heer mr. drs. A. Bestebreur MPA, lid raad van bestuur, vormt hij een collegiaal bestuur. Er zijn in het verslagjaar bij de raad van bestuur geen tegenstrijdige belangen geconstateerd.

Directieoverleg

Onder leiding van de raad van bestuur vormen de algemene directies van de zeven scholengroepen met de directeur SSO en directeur CVO Bestuur en Beleid het directieoverleg (DO) van CVO.
De directeuren bedrijfsvoering van de scholengroepen vormen samen met de directeur SSO, de concern controller en het bestuur het bedrijfsvoeringsoverleg (BO).

De directeuren kennen een gemandateerde verantwoordelijkheid ten aanzien van de activiteiten binnen hun organisatie, vastgelegd in het managementstatuut. Eind 2022 was de samenstelling van het DO als volgt:

Overzicht Directieleden en raad van bestuur

Overzicht Directie-leden en bestuur
  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies