Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Continuïteitsparagraaf

Homepage Continuïteitsparagraaf

CVO is toekomstbestendig: meerjarige ontwikkeling kengetallen op orde

CVO beoordeelt de kwaliteit van haar balanspositie aan de hand van de ontwikkeling van de financiële kengetallen (ratio’s). Onderstaand de ontwikkeling van de ratio’s in meerjarenperspectief zoals die zijn opgenomen in de door de raad van toezicht goedgekeurde begroting over het tijdvak 2023 - 2026.

kengetallen continuinteitsparagraaf

Wat valt op:

 • Alle financiële kengetallen van CVO liggen meerjarig (ruim) boven de OCW signaleringswaarden.
 • Ook aan de eigen door CVO benoemde minimale ambitie wordt meerjarig voldaan.
 • Ten opzichte van het gemiddelde in de sector voortgezet onderwijs loopt CVO redelijk gelijk qua solvabiliteit en meerjarig iets achter op de currentratio
  Dit geeft een indicatie dat relatief gezien CVO de afgelopen jaren opgepot de middelen heeft besteed aan (verbetering van de kwaliteit van) het onderwijs en niet onnodig heeft gespaard.
 • De rentabiliteit in 2021 is hoog door wijze van bevoorschotting NPO en is in 2022 hoog door bevoorschotting Onderwijsakkoord.
 • De rentabiliteit is meerjarig positief
  De ratio’s laten meerjarig een solide en toekomstbestendig geheel zien. Hieruit blijkt dat CVO financieel op orde is, tegen een stootje kan en in langjarig perspectief aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen.
 • Privacy overzicht
 • Noodzakelijke cookies
 • Cookies van derden
 • Aanvullende cookies
 • Privacy en cookies