Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies - Bekijk cookie instellingen

Ga naar inhoud

Personeel

Homepage Personeel

Kengetallen

In 2022 is het aantal werknemers met 17 toegenomen van 2.459 naar 2.476. Dit is een stijging van circa 1% t.o.v. vorig jaar. In de overzichten kun je zien hoe ons personeelsbestand er in 2022 voorstaat en heeft ontwikkeld. Zowel het aantal medewerkers als het aantal FTE’s is zo goed als stabiel gebleven het afgelopen jaar.

CVO wil zijn positie als werkgever in de arbeidsmarkt versterken. In 2022 is een uitgebreid traject doorlopen om tot een gezamenlijke visie en aanpak te komen.
Marco de Korte, HR-manager

Overige personele feiten

  • Hoewel de man/vrouw verhouding in zijn geheel gelijk is gebleven ten opzichte van 2021, zijn er wel wat kleine verschuivingen geweest binnen de functiegroepen. Zo is het aandeel vrouwen in het directiepersoneel met 2 procentpunten gestegen van 34% naar 36% in 2022. Opvallend is dat in deze functiecategorie vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn, waar deze in de andere functiegroepen, namelijk Onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel oververtegenwoordigd zijn.
  • 26% van ons personeelsbestand is 55 jaar of ouder. Het vergt aandacht om ervoor te zorgen dat deze medewerkers met plezier in hun werk hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken.
  • De categorie OOP is in 2022 met 2,1 procentpunt gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. CVO probeert het OP zoveel mogelijk te ondersteunen door waar mogelijk taken te beleggen bij het ondersteunende personeel.

Samenwerking en verbinding zijn de smeerolie van CVO

Om CVO-breed het beste onderwijs voor onze leerlingen te kunnen bieden is het waardevol om onze rijkdom aan diversiteit te benutten en van elkaar te leren. Dit is alleen mogelijk door verbinding en samenwerking. De NPO-gelden hebben ook een impuls gegeven aan samenwerkingen binnen onze vereniging. De NPO-werkgroepen, waarin leden vanuit alle lagen en scholen samenkomen, de samenwerking bij de Go Fund Me aanvragen, de kennismakelaars zijn een kleine greep uit de vele voorbeelden. We weten elkaar werkinhoudelijk beter en makkelijker te vinden. Deze verbinding kan alleen standhouden en verder groeien als er tijd voor gemaakt wordt. Dit kan alleen als de werkdruk niet te hoog is. Met het project Mentale vitaliteit en de werkdrukmiddelen uit de CAO zetten we in op de verlaging van de werkdruk.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies